Reklamační řád.


Vážený spotřebiteli,
Děkujeme Vám že jste si zakoupili naši obuv, na kterou se poskytuje záruka na výrobní vady ve lhůtě 24 měsíců od data jejího prodeje. Se zakoupenou obuví se vám dostává do rukou i záruční list, který Vám bude po celou záruční dobu sloužit jako doklad pro případné reklamace. Záruční list pečlivě uschovejte av případě reklamace jej předložte současně s dokladem o zakoupení obuvi. Bez záručního listu nelze přebírat ani uznat jakoukoliv reklamaci. Součástí tohoto záručního listu je návod na údržbu a ošetřování jednotlivých druhů a částí obuvi. Při nedodržení zásad ošetřování uvedených v návodu nemůže být Vaše reklamace uznána.

Ošetřování a údržba obuvi

Při výběru obuvi rozlišujte i obuv podle účelu, pro kterou je určena (vycházková, společenská). V případě, že obuv se používá pro jiný účel než je určená, může dojít k jejímu poškození. Toto poškození pak nelze kvalifikovat jako reklamaci.

Pred prvým použitím usňovú obuv ošetrite vhodným krémom alebo impregnáciou, čím vytvoríte účinnú ochranu proti premáčaniu. Len pravidelným ošetrovaním získa useň dlhodobú ochranu.

Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nedeformovala platná časť obuvi.

Po vyzutí obuv napnite na napináky zodpovedajúce tvaru a veľkosti. Týmto udržíte tvar obuvi , vyrovnáte záhyby vzniknuté pri chôdzi a predĺžite životnosť obuvi .

Obuv pravidelne striedajte ( len tak sa môže obuv zbaviť vlhkosti z Vašich nôh)

Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi, pokiaľ sa tak stane, vysušujte ju pri izbovej teplote vyloženú novinovým papierom. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov. Premáčanú obuv nikdy nesušte v kontakte ani v bezprostrednej blízkosti tepelných zdrojov!

Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy pätníkov, prešliapaných, bežne opotrebovaných podošiev , porušených, šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrenením.  

Obuv z hladkých usní - zbavit nečistot vhodným kartáčkem, měkkým hadříkem, případně vlhkou houbou, suchou useň ošetřete krémem. Vyvarujte se rozmáčení, poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar. Pokud dojde k promáčení obuvi, dbejte na její včasné očištění, vysušení a nakrémování krémem určeným pro příslušný druh usně a typ povrchové úpravy.

 

Vlasové materiály - velur a nubuk - znečištění odstranit bílou mazací gumou, kartáčovat bez vytrhávaní vlasů! Na ošetření jsou vhodné impregnační přípravky ve sprejích. Vlasová useň se nikdy nekrémuje!


Laková useň - nečistoty odstranit měkkým textilem za sucha nebo mokra. Povrch je nutně ochránit před chemickými vlivy, rozmáčené a mrazem do -5 ° C.


Povrstvená useň - viz laková useň


High - tech materialy (nappa - strech) - se snadno čistí měkkým hadříkem a teplou vodou (max. 30 ° C). Nepoužívejte krémy a leštidla.


Textilní obuv - čistit jemným kartáčováním podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním za vlhka, mastné skvrny - čističem skvrn na textil. Doporučujeme impregnovat - nikdy neprat!


Syntetické materiály - plasty, koženky a poromery-mýt vlhkým hadříkem a utřít do sucha.

Upozornění

Useň není vodou nepropustný materiál. Tuto vlastnost lze zlepšit ošetřením a to již před prvním použitím a pak pravidelným opakováním. Přesto obuv z tohoto materiálu není vhodná do deště, tak jako lakovaná useň do mrazu. Zcela promočení usňovou obuv trvale poškodí její vzhled a deformuje tvar. Téměř každá useň je dobarvování do žádoucího odstínu, což může při nadměrném pocení nebo provlhnutí způsobovat částečné zabarvování. K eliminaci doporučujeme speciální přípravky a používání vyměnitelných stélek. High-tech materiály (nappa - strech) se čistí výhradně vodou, pak se vysuší měkkým suchým hadříkem.

Podmínky reklamace

Případná reklamace musí být uplatněna v e-shopu, kde byla obuv zakoupena a to bez odkladu, nejlépe ihned po zjištění chyby odesláním na adresu sídla firmy.
K reklamaci je třeba předkládat pouze obuv vyčištěnou a zbavenou nečistot všech nečistot v pevné nejlépe v původní krabice označené kódem vzoru.
Sníží se tak riziko poškození obuvi při přepravě.
       -       Reklamaci kupující doloží písemným vyjádřením o stavu poslané obuvi, kde je přesně                definována chyba reklamované obuvi.
Po uplynutí záruční doby nárok na reklamaci zaniká.


Záruka se vztahuje na :
Výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou  ( napr. nepáru v obuvi, chýbajúcu časť výrobku ...), ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby právo reklamovať zaniká. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní  a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.


Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie (napr. prasknutá podošva, ...), ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.


Záruka sa nevzťahuje na:
Vzhledové a funkční změny zboží i jejich součásti mající svůj původ v opotřebení během záruční doby Opotřebení vlivem nesprávného výběru a používání
Opotřebení v důsledku nedodržení zásad účelovosti, ošetřování a údržby
Mechanické poškození (okopán obuvi, deformace opätkovsposobené obouváním bez zouvák, bez rozšnurovania a rozevření zipu obuvi, protržení a prořezání vrchního nebo spodkové materiálu ostrými předměty)
Znehodnocení podšívek obuvi působením potu  
Prodření podšívek v patě při nošení nezaviazanej obuvi
Prodření podšívek v místě prstních a palcových kloubů vlivem nesprávné volby velikosti a obvodní šířky

Poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzínu a jiných agresivních látek

Pro přijetí zboží k bezplatné záruční opravě je nutné doložit:
Doklad o zakoupení plus záruční list
Reklamované zboží musí být kompletní, řádně vyčištěné, vysušený tak, aby posouzení reklamace nebránily obecné zásady hygieny.
Upozorňujeme že záruční list je nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Bez záručního listu bude oprava účtována jako nezáruční.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu kdy bylo zboží v opravě, tj. o dobu, kdy je kupující povinen po skončení opravy zboží převzít. Uvedená lhůta je max. 30 dní a je vyznačena na reklamačním listě.

Kupující je povinen vadu nebo jiný rozpor s kupní smlouvou reklamovat ihned jak se chyba projeví.

Při uplatnění záručního práva bude podle rozsahu chyby postupovat v následném pořadí:
Bezplatná záruční oprava
Výměna zboží
Odstoupení od kupní smlouvy.
Upozorňujeme že pokud dojde k poškození zboží v důsledku zanedbání řádné údržbě a ošetření podle tohoto záručního listu, nebude se brát případná reklamace zřetel.


Přejeme Vám, abyste se v této obuvi pohodlně cítili.